Odvodnenie, dažďová kanalizácia

Odvodnenie komunikácií a spevnených plôch je prirodzenou súčasťou riešenia každej nami riešenej projektovej dokumentácie. Okrem toho Vám ponúkame i samostatné riešenie odvodnenia spevnených plôch a území, vrátane návrhu dažďovej kanalizácie.

Prejsť na web dodávateľa
 • Lokalita : Trenčín

Zaujímavé produkty iných firiem

Mosty

 • Lokalita : Trenčín

Chodníky a cyklochodníky

 • Lokalita : Trenčín

Termodomy

 • Lokalita : Trenčín

Zmeny v projektoch domov

 • Lokalita : Trenčín

Výstavba domu

 • Lokalita : Trenčín

Financovanie domu

 • Lokalita : Trenčín

Opravy a plnenie hasiacich prístrojov

 • Lokalita : Melčice - Lieskové

Roletové požiarne uzávery Contour 2000

 • Lokalita : Melčice - Lieskové

Križovatky

 • Lokalita : Trenčín

Cesty

 • Lokalita : Trenčín

Projekty pre altány

 • Lokalita : Trenčín

Stavebné povolenie

 • Lokalita : Trenčín

Technológie domu

 • Lokalita : Trenčín

Stavebný materiál

 • Lokalita : Trenčín

Projekcia domov

 • Lokalita : Trenčín

Roletové požiarne uzávery Escalator Shutter

 • Lokalita : Melčice - Lieskové

Kontakt

ARGUS - DS, s.r.o.

Adresa
Puškinova 2646/23, 911 01 Trenčín
Web
http://www.argus-ds.sk